Regnskab og budget

Hvert år skal bestyrelse indstille regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet er en oversigt over de økonomiske bevægelser, der har været det forgangne år, og det er derfor et udtryk for ejendommens indtægter, udgifter og regnskabsmæssige balance. 

Mens regnskabet er et udtryk for alle de ting, der er sket i foreningen, er budgettet et udtryk for de ting, der skal ske det kommende år. 

Som bestyrelse indstiller I derfor tillige et budget for det kommende års drift af ejendommen, som også skal godkendes af forsamlingen i henhold til vedtægten. 


Regnskab og budget

Den budgetbemyndigelse, som godkendes af generalforsamlingen, er den økonomiske ramme, som bestyrelsen skal handle efter i året. Det er derfor vigtigt, at der i udarbejdelse af budgettet tages højde for alle de ting, der er i vente i året, således der er økonomisk råderum og kompetence hertil. 

Desuden er det vigtigt at bemærke, at det umiddelbart strider imod foreningens formålsparagraf at have et økonomisk incitament, og derfor bør der budgetteres med, at årets udgifter og indtægter udligner hinanden, så der ikke sker unødig opsparing. 

Vi anbefaler, at der afholdes et budget- og regnskabsmøde mellem administrator, bestyrelsen og eventuelt revisor, så alle er klædt bedst muligt på til generalforsamlingen. 

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…