Etablering af el-ladestander i foreninger

Denne vejledning er skrevet i september 2023. 

Vores CEO, Jens Anker Hansen, deler i øjeblikket sine indsigter i etablering af el-ladestandere i foreninger med vores branchekolleger i EjendomDanmark og Ejerlejlighedernes Landsforening.

Både i august og september 2023 har Jens holdt oplæg forskellige steder i landet, hvor han har rettet særlig opmærksomhed mod de juridiske og administrative udfordringer og muligheder, der kan opstå i forbindelse med etableringen af el-ladestandere.

Læs med og bliv klogere på, hvordan vores ekspertise indenfor ladestanderne kan hjælpe dig og din forening mod en grønnere fremtid. 

Ingen one-size-fits-all model

Jens Anker Hansens oplæg tager afsæt i etablering af el-ladestandere i foreninger, og han beskriver etableringen som en kompleks proces, der kræver stærke samarbejdspartnere, der forstår foreningens juridiske og administrative aspekter. 

Da alle foreninger er forskellige, findes der ikke en one-size-fits-all-model for etablering af ladestandere, og det er derfor vigtigt for projektets succes, at foreningens konkrete muligheder, begrænsninger, kapacitet og behov afsøges.

Og tvivl ikke; Hvis jeres forening ønsker el-ladestandere, kan vi selvfølgelig hjælpe jer i mål.

Vi kan tilbyde et tæt samarbejde om projektet, og sammen kan vi præcist klarlægge, hvordan vi i Qvortrup kan yde jer den bedst mulige bistand ud fra jeres specifikke behov og muligheder. Vi mener, at vores samarbejde vil klæde jer på til at træffe de rigtige beslutninger i projektet.  

I samarbejdet vil vi typisk fokusere på afgørende forhold såsom projektets juridiske aspekter, herunder vedtægtsbestemmelser og lokalplaner, samt økonomiske overvejelser om finansiering, installation, forbrugsfordeling og løbende vedligeholdelse. 

I Qvortrup har vi en klar proces for etablering af el-ladestandere, og vi kan allerede nu lægge en plan for det kommende forløb i netop jeres forening.

Etablering af el-ladestandere i forening

Etablering af el-ladestandere kræver mange forberedelser, men det er langt fra umuligt at få gennemført. I Qvortrup har vi bistået flere foreninger med succesfuld implementering af private el-ladestandere til deres glæde og begejstring.

Selvom hver forening er unik, har vi efterhånden stor erfaring i sikre etableringen, og vi har da også erfaret, at el-ladestandere ikke bare er et behov for mange foreninger lige nu, men også en investering, der kan gavne både foreningen og dens medlemmer i fremtiden.

Du kan blive klogere på vores rolle i et ladestanderprojekt i vores artikel om ladestandere i E/F Lyngby Søterrasserne gennem linket nedenfor. 

Lad os skabe en grønnere fremtid sammen

I Qvortrup kan vi føre foreningen sikkert igennem etableringsprocessen af el-ladestandere, ligesom vi har gjort det for andre foreninger før jer.

Vi er enormt beæret over at have ansat stærke ressourcer som bl.a. Jens Anker Hansen, hvis ekspertise og engagement understreges af hans oplæg om emnet gennem vores brancheorganisation.

Lad os tage en konkret snak om jeres behov og ønsker til projektet, så vi kan indgå en dækkende aftale. Vi ønsker at blive jeres tætteste samarbejdspartner, der sikrer, at I får mest ud af potentialet af jeres el-ladestanderprojekt.

Sammen kan vi skabe en grønnere og mere moderne fremtid, der opfylder behovet for elektriske opladningsmuligheder.  

FAQs om el-ladestandere

En el-ladestander er en elektrisk infrastruktur, der bruges til at oplade elbiler eller plug-in hybridbiler. Den leverer elektrisk strøm til køretøjerne og er udstyret med forskellige stiktyper og opladningshastigheder.

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde elbiler 30 % af alle nye personbiler i Danmark i perioden september 2022 til august 2023. Dette svarer til 48.600 stk. 

Ifølge en artikel fra Ritzau er antallet af offentlige el-ladestandere i København fordoblet i juli 2023 kontra juli 2022, og i juli 2023 var der mere end 13.000 ladestandere i vores hovedstad. 

Etablering af el-ladestandere kan være en investering for både nuværende og fremtidige beboere i ejendommen. I takt med et stigende antal elbiler i Danmark vil behovet for ladestandere tillige stige, og det kan være et afgørende parameter for fremtidige medlemmer af foreningen.

Mens offentlige el-ladestandere er tilgængelige for alle elbilejere eller plug-in hybridbilejere, kan foreningen lave helt særlige og klare rammer for tilgængeligheden af dens ladere. På den måde kan forening gennem reglementer skabe klare retningslinjer for standerne, herunder hvem og hvordan de må bruges.

Betalingen for en el-ladestander dækkes typisk af foreningens likviditet, men det vil indgå i den finansieringsmodel, som udarbejdes gennem samarbejdet med administrator.