Er der system i ejendommens vedligeholdelsesplan?

Vi skal godt nok lige have overstået den forestående vinter, men inden vi ser os om, er det atter forår i det danske land.

Forår betyder for mange ejendomme ordinær generalforsamling, og derved en gennemgang og godkendelse af ejendommens vedligeholdelsesplan.

En vedligeholdelsesplan er et uvurderligt styringsværktøj, der er med til at sikre ejendommens drift, og vi anbefaler alle vores kunder at få lavet en.

Det er nemlig vigtigt at have styr på ejendommens vedligeholdelse, så der sikres forsvarlig og korrekt drift af ejendommen, og et godt værktøj dertil kan være ejendom.com.  

Hvad er en vedligeholdelsesplan og hvorfor skal I have en? 

En vedligeholdelsesplan er en plan over de vedligeholdelsesopgaver, forbedringer og renoveringer, som bør udføres på jeres ejendom.

Planen udarbejdes på baggrund af en grundig gennemgang af ejendommen af en fagmand. Gennemgangen er grundig og løber fra kælder til kvist, så den skaber et så retvisende billede af ejendommens aktuelle tilstand som overhovedet muligt.

I planen registreres de enkelte bygningsdele og installationer med alder, aktuel tilstand og forventet levetid. Sommetider vil en vedligeholdelsesplan desuden beskrive de udviklingsmuligheder, der er på ejendommen, fx. etablering af altaner, udnyttelse af tagrum til nye boliger m.m.

10-årigt vedligeholdelsesbudget

Med vedligeholdelsesplanen følger typisk et vedligeholdelsesbudget, der placerer de forskellige vedligeholdelsesopgaver, forbedringer og renoveringer over en (som oftest) 10-årig periode med anslåede priser.

De mest presserende opgaver placeres typisk i år 1, mens øvrige opgaver placeres herefter. Det betyder, at budgettet indeholder en termin for arbejdets udførelse, hvilket skaber de bedste rammer for planlægning af disse.

Planlæg vedligeholdelse

Med kombinationen af vedligeholdelsesplanen og det tilhørende vedligeholdelsesbudget, har ejendommen altså mulighed for på bedst mulig vis at planlægge ejendommens kommende vedligeholdelse. 

Begge er de afgørende styringsværktøjer i driften af ejendommen, og med en gennemarbejdet plan er det typisk både nemmere at vedtage og igangsætte større arbejder på ejendomme. 

Det er vores klare anbefaling, at ejendommen anskaffer sig en vedligeholdelsesplan – og det gælder uanset om der er tale om nye eller ældre ejendomme. Det er vigtigt at få sat driften og vedligeholdelsen af ejendommen i system, særligt så I undgår ubehagelige overraskelser som eksempelvis pludseligt opstået svigt på forsyningsledninger, konstruktioner eller lig­nende mangelfuld vedligeholdelse.

Digitale planer

Der findes et utal af rådgivere, der tilbyder udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og -budgetter, og oftest sendes de i store og omfattende dokumenter, der fylder meget både fysisk og digitalt.

Ejendom.com er en dansk IT-virksomhed, der samarbejder med en række rådgivere, og de har gjort planer og budgetter digitale.

Ved samarbejde med ejendom.com vil ejendommens bestyrelse få et login til hjemmesiden, så I blandt andet kan følge med i kommende byggesager og status på enkelte vedligeholdelses-opgaver.

Med ejendom.com er det således slut med lange, døde og tunge dokumenter.

Levende oversigter

Ejendom.com tilbyder løbende live-opdateringer af jeres plan, så den hele tiden er ajour i forhold til realiserede opgaver på ejendommen. Det synes vi, skaber de allerbedste forudsætninger for at vedligeholde jeres ejendom, fordi de bliver bygget på levende oversigter.

Ejendom.com tilbyder også et overblik, så I kan se jeres vedligeholdelsesomkostninger fra år til år, ligesom I kan gå tilbage og se dokumentation fra tidligere byggesager og energimærker.

Sikrer ejendommens data

Med digitaliserede vedligeholdelsesplaner sikres og samles ejendommens data ét sted.

Vi mener, at det er nemmere at drifte en ejendom og foretage løbende og nødvendige vedligeholdelsesarbejder, når de fundamentale data sikres.

Med digitale og levende vedligeholdelsesplaner sikres vidensgrundlaget desuden i og mellem ejendommens bestyrelsen, og på den måde er det nemmere for den til enhver tid værende ledelse af ejendommen at sikre forsvarlig drift i samråd med administrator og rådgiver.

Har I styr på den kommende vedligeholdelse? 

Som vi indledte artiklen med, er foråret snart over os, og det betyder for mange ejendomme afvikling af den ordinære generalforsamling.

Derfor er det også nu vigtigt at få styr på ejendommens aktuelle tilstand, så det kommende års indsatser kan planlægges og forberedes så godt som muligt.

Mens mindre vedligeholdelsesopgaver blot kan iværksættes indenfor årets budgetmæssige rammer, skal større opgaver behandles og vedtages af generalforsamlingen.

Hvis ikke ejendommen allerede har en vedligeholdelsesplan, anbefaler vi, at den får det nu.


Er der udsigt til større vedligeholdelsesopgaver, der skal vedtages af generalforsamlingen, bør de desuden også planlægges allerede nu.

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
Vedligeholdelsesplan

Del: