Vigtige retningslinjer for deltagelse i små generalforsamlinger 2021

Retningslinjerne er opdateret d. 10. juni 2021. 

Af hensyn til vores alles sund- og sikkerhed, har vi lavet nedenstående retningslinjer for afvikling af årets fysiske generalforsamlinger med udgangspunkt i regeringens generelle anbefalinger i forbindelse med håndteringen af covid-19.  

For afvikling af små generalforsamlinger, det vil sige forsamlinger, der kan afholdes under det gældende forsamlingsloft, gælder nedenstående retningslinjer. 

Kan jeres generalforsamling ikke afvikles under det gældende forsamlingsloft, kan I læse gældende retningslinjer for store forsamlinger her. 

Det til enhver tid gældende forsamlingsloft skal overholdes. Se oversigt over udfasning af forsamlingsloftet her.

Kan forsamlingsloftet ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes. 

Vi opfordrer til, at alene én person pr. husstand møder fysisk på generalforsamlingen.

Vi opfordrer til, at særligt udsatte personer ikke deltager fysisk i generalforsamlingen, men afgiver fuldmagt i henhold til foreningens fuldmagtsregler.

Generalforsamlingsdeltagerne skal deltage siddende.

Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver generalforsamlingsdeltager, frem til 1. juli 2021, hvorefter dette ophæves for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. 

Kan gældende afstandskrav ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes.

Generalforsamlingen skal afvikles i lokaler, hvor der er 2 m2 for hver siddende deltager, frem til 1. juli 2021, hvorefter dette ophæves for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned.

Kan gældende arealkrav ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes.

Generalforsamlingsdeltagere over 12 år skal bære mundbind eller visir, indtil disse sidder ned. Dette krav fastholdes indtil 14. juni 2021, hvorefter det ophæves. 

Undlades mundbind eller visir, kan personen bortvises fra generalforsamlingen.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidstheds-niveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet der gør, de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 

Der skal i eller ved generalforsamlingslokalerne opsættes tydelig skiltning om gældende afstands- og    arealkrav, sammen med eventuelt krav om mundbind eller visir.

Nødvendige værnemidler, som eksempelvis håndsprit, bør gøres tilgængelige i lokalet til generalforsamlingens afholdelse.

Vi opfordrer til, at alle generalforsamlingsdeltagere lader sig teste mod COVID-19 forud for generalforsamlingen.

Seneste nyheder

Del:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email