A/B Carl Nielsens Plads: Solceller i foreningen

Solenergi er ikke længere fremtiden – det er nutiden; Det ser vi i hver fald en række eksempler på som ejendomsadministratorer, idet flere og flere af vores foreninger overvejer alternative energikilder, der på den ene side kan mindske foreningernes aftryk på miljøet og på den anden side kan opnå økonomiske fordele.

I denne artikel dykker vi ned i en konkret historie om andelsboligforeningen Carl Nielsens Plads, der i 2023 besluttede sig for at investere i solceller på deres vej mod en grønnere fremtid.

Andelsboligforeningen er blot én af de foreninger, der i 2023 har taget vigtige initiativer til at opsætte solceller på sin ejendom, og vi håber, at du kan finde inspiration i deres historie og drage nytte af deres erfaringer.

Hvad er solceller?

Solcellepaneler er miljøvenlige energikilder, der omdanner sollys til elektricitet. Når sollyset rammer solcellens overflade, frigives elektroner, og det skaber en elektrisk strøm. Denne type strøm betragtes som grøn energi, fordi den udnytter solens naturlige lys og omdanner det direkte til elektricitet uden at producere luftforurening eller affald.

En rapport fra Energistyrelsen viser, at der i første kvartal af 2023 var opsat i alt 131.797 solcelleanlæg i Danmark mod 126.442 ultimo 2022. Energistyrelsens tal tegner et billede af et stigende antal solceller, og vores erfaringer tegner også et tydeligt billede af, at den alternative, grønne energikilde vinder mere og mere indpas i de danske ejendomme.

solar panel qi3w4dy7njr3djo700cwzgzct5vvlq3n13kjf3epkw

En demokratisk beslutning

Når en forening ønsker at foretage ændringer eller tilføjelser på ejendommens fællesarealer, skal et flertal af foreningens medlemmer godkende det på en generalforsamling. Flertalsbestemmelsen er et demokratisk princip, som skal sikre, at beslutninger træffes kollektivt, og at alle medlemmer har indflydelse på foreningen udvikling.

Det betyder, at selvom bestyrelsen mener at have fået en genial idé om at forvandle ejendommens tag til et solcelleparadis, skal forslaget præsenteres for alle medlemmer og vedtages af et flertal, førend det kan blive en realitet.

Når et projekt skal præsenteres på en generalforsamling, anbefaler vi, at det sker i tæt samarbejde med administrator, da vi igennem flere årtier har erfaret, at jo mere gennemarbejdet et generalforsamlingsmateriale er, des nemmere er det at præsentere og behandle på generalforsamlingen.

I A/B Carl Nielsens Plads havde bestyrelsen gennem en længere periode ønsket at investere i solceller. Ønsket havde dog mødt modstand fra medlemmerne på tidligere generalforsamlinger, og det var først ved en øget opmærksomhed på grøn energi og stigende omkostninger ved traditionel elektricitet, at medlemmernes holdninger ændrede sig.

På foreningens ordinære generalforsamling i foråret 2023, får bestyrelsen mandat til at arbejde videre med et konkret projekt, som den kan præsentere for foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.

I perioden mellem den ordinære og ekstraordinære generalforsamling arbejdede bestyrelsen intenst med at forberede projektet, og det krævede i intens dialog med tilbudsgiverne. Formanden beretter: ”Sågar helt op til dagen før den ekstraordinære generalforsamling fik vi reviderede tilbud, da markedet og priserne udvikler sig med en enorm hastighed.”

På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2023 præsenterede bestyrelsen generalforsamlingen for 3 forskellige tilbud fra solcelleleverandører, og efter nøje overvejelse og diskussion vedtog foreningen et konkret projekt.

Mødepakken

Finansiering af solceller

I A/B Carl Nielsens Plads havde foreningen opsparede midler, der kunne forvandle solcelledrømmen til virkelighed. Beslutningen om finansiering blev truffet efter nøje overvejelse af foreningens økonomiske status og en evaluering af, hvordan solcellerne ville skabe en langsigtet økonomisk fordel.

Der findes flere muligheder, når det kommer til finansiering af solcelleprojekter. Dette kan eksempelvis være anvendelse af foreningens bankbeholdning, indsamling af indbetalinger fra medlemmerne eller optagelse af lån.

Når generalforsamlingen træffer beslutning om opsætning af solceller, er det nemlig ikke kun solstråler og grøn energi, der kræves, men også en klar plan for finansiering. I den forbindelse spiller administrator en vigtig rolle, da denne kan guide foreningen mod den mest fordelagtige finansieringsmodel.

Finansieringsmodellen skal være en integreret del af projektoplægget, som generalforsamlingen skal godkende eller forkaste, og vigtigheden af samarbejdet mellem bestyrelsen og administrator understreges særligt her.

Projektets gennemførsel og succes

Det er vores erfaring, at effektiv gennemførelse af projekter, som implementeringen af solceller, kræver et stærkt samarbejde mellem nøgleaktørerne (bestyrelsen, leverandør og administrator).

Når der skabes stærke alliancer, kan hver part bringe deres ekspertise og ressourcer til bordet, og det sikrer projektets succes.

I A/B Carl Nielsens Plads rullede projektet sig smidigt ud uden større bump på vejen, takket være den dynamiske alliance mellem sagens parter.

Kontinuerlig kommunikation og et stærkt samarbejde førte ikke blot til en grøn løsning, men det repræsenterede også en god investering i foreningens fremtidige økonomi.

A/B Carl Nielsens Plads’ konklusion

I det lune kølvand på foreningens solcelleprojekt, anbefaler bestyrelsen at vælge pålidelige og erfarne leverandører og samarbejdspartnere i projektet. Den erfarer tillige, at det er en klar fordel at inddrage hele bestyrelsen i processen, så der skabes et fælles ansvar og ejerskab.

Andelsboligforeningen har vist, at med den rigtige planlægning, kommunikation og engagement kan solcelleprojekter blive en vellykket realitet for fællesskaber, der stræber efter en grønnere og mere økonomisk, stærk fremtid.

Drømmer I om solceller?

Hvis drømmen om at lade solen arbejde for jeres fællesskab kribler, så tøv ikke – giv os et kald!

Hos Qvortrup ønsker vi at være med til at skabe en grønnere fremtid for foreningslivet. Med over 60 års ekspertise som ejendomsadministratorer for foreninger i og omkring København har vi ikke blot erfaringen, men også den nødvendige indsigt til at navigere jer sikkert gennem jeres fremtidige solcelleeventyr.

Tag det første skridt mod en grønnere fremtid og lad os sammen gøre jeres solcelledrømme til virkelighed! Kontakt jeres kundechef i dag og lad os forme en grønnere og mere strålende fremtid sammen!

Seneste nyheder

Solceller

Del: