Vigtige retningslinjer for deltagelse i store generalforsamlinger 2021

Retningslinjerne er opdateret d. 10. juni 2021. 

Af hensyn til vores alles sund- og sikkerhed, har vi lavet nedenstående retningslinjer for afvikling af årets fysiske generalforsamlinger med udgangspunkt i regeringens generelle anbefalinger i forbindelse med håndteringen af covid-19.  

For afvikling af store generalforsamlinger, det vil sige forsamlinger, der ikke falder under det gældende forsamlingsloft, gælder nedenstående retningslinjer. 

Kan jeres generalforsamling afvikles under det gældende forsamlingsloft, kan I læse gældende retningslinjer for små forsamlinger her

Da generalforsamlingens deltagere i al sin væsentlighed vil sidde ned på faste pladser med ansigtet i samme retning, vil forsamlingsloftet ikke være gældende for afvikling af denne. Det er derfor muligt, at afvikle store generalforsamlinger, selvom deltagerantallet måtte overstige det gældende forsamlingsforbud. 

Ved deltagelse i generalforsamlinger, der afvikles under det store forsamlingsforbud, skal der fremvises et gyldigt coronapas, frem til 14. juni 2021, hvorefter coronapasset ophæves for foreningsaktiviteter.

Serveres der forplejning på generalforsamlingen, fastholdes kravet om coronapas frem til 1. august 2021.

Et coronapas er: 1) Et negativt resultat af en covid-19 test, der højst er 72 timer gammel, fra tidspunktet hvor testen er taget, 2) et positivt resultat af en covid-19 test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel, regnet fra tidspunktet, hvor testen blev taget, eller 3) et gennemført vaccineforløb mod covid-19.

Kan generalforsamlingsdeltageren ikke fremvise et coronapas, kan deltageren bortvises.

Kravet gælder ikke børn under 15 år, personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19 test eller personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.

Vi opfordrer til, at alene én person pr. husstand møder fysisk på generalforsamlingen.

Vi opfordrer til, at særligt udsatte personer ikke deltager fysisk i generalforsamlingen, men afgiver fuldmagt i henhold til foreningens fuldmagtsregler.

Generalforsamlingsdeltagerne skal deltage siddende.

Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver generalforsamlingsdeltager, frem til 1. juli 2021, hvorefter dette ophæves for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned.

Kan gældende afstandskrav ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes. 

Generalforsamlingen skal afvikles i lokaler, hvor der er 2 m2 for hver siddende deltager, frem til 1. juli 2021, hvorefter dette ophæves for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned.

Kan gældende arealkrav ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes.

Generalforsamlingsdeltagere over 12 år skal bære mundbind eller visir, indtil disse sidder ned. Dette krav fastholdes indtil 14. juni 2021, hvorefter det ophæves.

Undlades mundbind eller visir, kan personen bortvises fra generalforsamlingen.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidstheds-niveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet der gør, de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 

Der skal i eller ved generalforsamlingslokalerne opsættes tydelig skiltning om afstands- og arealkrav, som om krav om mundbind eller visir. 

Nødvendige værnemidler, som eksempelvis håndsprit, bør gøres tilgængelige i lokalet til generalforsamlingens afholdelse.

Seneste nyheder

Del:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email