Qvortrup 2113057

Kundechef, Advokat

Mette Haagensen

Mette Haagensen er uddannet advokat med en bred erfaring inden for fast ejendom og erhvervsret, som hun har beskæftiget sig med siden 1999.

Undervisning har i mange år været en del af Mettes dagligdag, idet hun har undervist i foreningsret hos EjendomDanmark siden 2015 og i Erhvervsret på CBS siden 2014. Mette har således et indgående kendskab til foreningsretten og de grundlæggende erhvervsjuridiske discipliner så som aftaleret, køberet, erstatningsret og konkursret.

Derudover er Mette lægdommer ved boligretten i København og Lyngby, ligesom hun er tilknyttet både Frederiksberg og Høje Taastrup huslejenævn som suppleant for udlejerrepræsentanten. Mette har således været med til at afgøre et utal af lejeretlige problemstillinger i regi af huslejenævnet. 

I sin rådgivning sætter hun kunden i centrum, og hun lægger vægt på at finde løsninger, som giver det bedste resultat for kunden.

Telefon
Email
LinkedIn
Speciale

69 16 55 07
meh@qvortrup-adm.dk
Besøg profil
Foreningsret, lejeret, tinglysning, kontrakter, tvistesager